Information

Kenneln är registrerad i SKK, all verksamhet bedrivs enligt deras regler och rekommendationer.

Hundarna som används i avel hälsokontrolleras enligt föreskrivna regler för rasen.

Valparna är dolda fel försäkrade i 3år.

När valparna är 9 veckor är de redo att flytta hemifrån. De är då veterinärbesiktigade, vaccinerade, avmaskade, SKK registrerade och chipmärkta.

För att valpen ska få de bästa förutsättningar att fungera i sin nya flock, medföljer skriftliga råd hur man på bästa sätt tar hand om den.

Jag säljer inga valpar via telefon eller mejlkontakt! Jag vill träffa valpköparen innan valpköpet.

Jag tillämpar ingen kö eller väntelista, utan vid en planerad kull och om intresse finns, är man välkommen att kontakta mig. När valparna är mellan 5-7 veckor gamla, matchas de ihop med lämplig valpspekulant. Jag förutsätter att ni är förberedda att kunna ta emot er nya familjemedlem med någon/några veckors varsel! Matchningen görs med hjälp av information som jag har fått ifrån er, så det är därför viktigt att jag får rätt information!

Jag prioriterar arbetande hem, såsom utövande av jakt och/eller jaktprov, eller någon form av hundsport. Detta är en mycket aktiv och hårt arbetande ras, inte en sällskapshund eller en häftig liten hund man “plockar fram” när det är tävling… De mår bäst av att få arbeta och av att få stimulans dagligen, kan man inte ge dem det, bör man tänka om i valet av hundras! 

Jag vill att ni tar ledigt en längre tid i samband med att ni får hem er nya familjemedlem eller ordnar det så att inte valpen behöver lämnas ensam några längre stunder. Vuxna hundar behöver sysselsättning och rastning regelbundet, om man arbetar mer än 5 timmar om dagen så måste passning ordnas till den nya familjemedlemmen.

Jag vill att hunden HD röntgas vid 12-18 månader.

Jag vill ha löpande kontakt med hundens familj under hundens hela liv.

Fri prövningsrätt förbehålles vid val av valpköpare!